Bonjour 3.1.0.1

Bonjour 3.1.0.1

Apple Inc. – 5,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 458 phiếu
Bonjour, còn được gọi là số không cấu hình mạng, cho phép tự động phát hiện ra máy tính, thiết bị và dịch vụ trên mạng IP. Bonjour sử dụng giao thức IP tiêu chuẩn công nghiệp để cho phép thiết bị tự động phát hiện cho nhau mà không cần nhập địa chỉ IP hoặc đặt cấu hình máy chủ DNS.

Tổng quan

Bonjour là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Apple Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 61.450 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Bonjour là 3.1.0.1, phát hành vào ngày 29/10/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.1.0.1, được sử dụng bởi 62 % trong tất cả các cài đặt.

Bonjour đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,2MB.

Người sử dụng của Bonjour đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Bonjour!

Cài đặt

người sử dụng 61.450 UpdateStar có Bonjour cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản